Saturday, September 26, 2009

در نمایشگاه دفاع مقدس سپاه در همدان 50 نفر کشته و زخمی شدند

شب گذشته و بر اثر خارج شدن کنترل یک دستگاه تانک در حین برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس سپاه پاسداران در قرارگاه ابوذر همدان 50 نفر از هموطنان همدانی کشته و زخمی شده اند. این فاجعه هولناک در حالی رخ داده است که نیروهای سپاه پاسداران به شدت خبرگزاریها و رسانه ها را از انتشار این خبر منع کرده اند و هیچ مقام مسئولی در سپاه پاسداران حاضر به گفتگو در این باره نیست. همچنین نیروی انتظامی تاکنون کشته شدن دو نفر از هموطنانمان را در این حادثه و اصل حادثه را تائید کرده است . این ماجرا در حین اجرای یک نمایش درباره دفاع مقدس رخ داده است. در بخشی از این نمایش از تانک استفاده می شده است

No comments:

Post a Comment