Monday, August 31, 2009

اقدام کثیف فاطمه آجرلو برای کسب رای اعتماد

فاطمه آجرلو نماینده کرج در مجلس و کاندیدای وزارت رفاه که از سوی ا.ن به مجلس پیشنهاد شده است در اقدامی بی شرمانه و کثیف با دادن وعده پولهای کلان و آنچنانی به برخی از خبرنگاران و روزنامه نگاران از آنها خواسته تا با ایجاد جو روانی و جنگ روانی قالب، شرایط به وزارت رسیدن او را محیا کنند. در آخرین اقدام از این دست نامبرده با پرداخت 4 میلیون تومان پول به یکی از خبرنگاران خبرگزاریهای نزدیک به دولت مشغول تهیه تیمی خبری برای بالا بردن رای خود است

No comments:

Post a Comment