Monday, August 24, 2009

مدیرعامل بهشت زهرا برکنار شد

یک روز پس از انتشار فیلم مربوط به قبور 44 شهید راه سبز که بطور غیرقانونی در بهشت زهرا دفن شده اند، رضائیان مدیرعامل بهشت زهرا توسط قالیباف برکنار و اسد فاضل شهردار سابق منطقه 17 مدیرعامل این گورستان شد.

No comments:

Post a Comment