Tuesday, July 28, 2009

امیر خدایی در اثر شکنجه در زندان کهریزک شهید شد

یکی از آزاد شدگان از زندان اوین که یک هفته ای را در گوانتانامو کهریزک بوده خبر از شهادت تعداد زیادی از جوانان غیور نهضت سبز در این زندان در اثر شکنجه داده است. یکی از این جوانان شهید امیر خدایی بوده است؛ این شهید غیور در اثر شکنجه های وحشیانه دجالان کهریزک دچار شکستگی فک و گردن شده است و در اثر شدت جراحات وارده یکی از چشمانش کاملاً تخلیه شده است

No comments:

Post a Comment